Duurzaamheid

Duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor ons niet nieuw. We hebben als bedrijf op vele MVO onderwerpen een hoge score, bijvoorbeeld wat betreft arbeidsomstandigheden, maatschappelijke betrokkenheid en klanttevredenheid. Als regionaal georiënteerd familiebedrijf onderneemt Prins Bouw op een verantwoorde manier met aandacht voor mens, milieu en een gezond rendement.
Om maatschappelijk verantwoord te ondernemen heeft Prins Bouw aan de samenleving gevraagd wat zij verantwoord en belangrijk vinden. Dit in de vorm van interviews met haar stakeholders, dit zijn belanghebbenden van Prins Bouw, waaronder:

  • Eigen medewerkers;
  • Klanten;
  • Onderaannemers;
  • Leveranciers;
  • Gemeentes;
  • Brancheverenigingen; en
  • Omwonenden.

De onderwerpen die Prins Bouw en haar stakeholders het meest belangrijk vinden voor verdere verduurzaming van Prins Bouw zijn:

1. Gezondheid/veiligheid medewerkers
2. Werkgelegenheid
3. Eerlijk zaken doen, geen omkoping/corruptie
4. Grondstoffenverbruik verminderen/recyclen
5. Persoonlijke ontwikkeling verbeteren

De eerste twee punten kwamen de vorige periode ook naar voren als het belangrijkste. Eerlijk zaken doen en grondstoffenverbruik verminderen zijn nieuwe speerpunten.
We zien als directie veel uitdaging in genoemde punten en gaan de komende periode hier weer hard mee aan het werk.

Gezondheid en veiligheid zijn altijd al erg belangrijk geweest voor Prins Bouw. Het bedrijf blijft hierop vernieuwen en controleren.

Met het verminderen van het energieverbruik en transportkilometers is Prins Bouw in 2012 gestart. Dit doen we vooral vanuit bewustwording, want daar begint het verbeteringsproces.
Prins Bouw is ook begonnen met het opstellen van een dossier welke de opdrachtgevers van onze gebouwen bij oplevering krijgen. Dit gaat verder dan bestaande opleverdocumenten. Hier staat namelijk ook alle informatie in over de installaties en verschillende materialen die onderhoud vragen om zo de gebruikers goed te informeren over onderhoud (schoonmaakadvies) en levensduur. 

Ons maatschappelijk jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden.
 

Wij houden u graag op de hoogte van onze duurzame weg. Als u nog vragen heeft of suggesties om verder te verduurzamen dan zien wij uw reactie graag tegemoet! Mail naar info@prinsbouwbv.nl of bel 0525-653211.
 

Kwaliteit

 

Prins Bouw is aangesloten bij Stichting BouwGarant.
Stichting BouwGarant is in 1995 opgericht om particulieren meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een aannemer. Hiervoor is destijds een garantieproduct ontwikkeld dat nu bekend staat als de VerBOUWgarantie. Recent is als aanvulling op het pakket de NieuwBOUWgarantie ontwikkeld.

        

 

 

 

 

Wij zijn gecertificeerd voor:

VCA** 2008/5.1 (Veiligheids Checklist Aannemers)
Dit betekent dat wij en onze onderaannemers werken volgens de geldende eisen voor veiligheid.

ISO 9001:2008 (Kwaliteit)
Dit betekent dat onze werkprocessen zijn vastgelegd in een kwaliteitssysteem

MVO Prestatieladder Niveau 3 Het bedrijf beschikt over een goed geïmplementeerd MVO managementsysteem.

Op deze onderdelen worden wij jaarlijks geaudit.

         

Wij zijn aangesloten bij de Woningborg Groep.
Al meer dan 30 jaar verstrekt de Woningborg Groep waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen. Woningborg geeft ook technische, financiële en juridische adviezen op het gebied van woningbouw.

         

 

Wij zijn lid van Bouwend Nederland.            
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.

 

                        

In februari 2014 hebben wij het PEFCtm Certificaat ontvangen. Met dat certificaat bevordert Prins Bouw duurzaam bosbeheer en levert daardoor een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit en sociale rechtvaardigheid.

                      

 

Wij zijn een erkend leerbedrijf.  Jongeren die een mbo-opleiding volgen in de bouw leren bij ons het vak in de praktijk. Zo zorgen wij er voor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn.

 

 

 

In januari 2013 hebben wij het keurmerk Klantgericht Bouwen behaald. Hiermee bewijzen wij uitstekend te presteren als het gaat om de kwaliteit van opgeleverde woningen en dienstverlening. Er is voldaan aan de door Klantgericht Bouwen gestelde normen, zoals beschreven in het Reglement Keurmerk. Voor meer info www.klantgerichtbouwen.nl of www.bouwnu.nl

Hieronder kunt u de huidige score van ons bedrijf zien.

http://www.bouwnu.nl/aannemer/prins-bouw-bv-t-harde

 

 

In juni 2015 hebben wij het CO2 bewust certificaat, niveau 3 behaald.
Wij kennen de schadelijke gevolgen van ons verbruik van eindige energie- en brandstofbronnen en willen dit zo veel mogelijk beperken.
We doen dit aan de hand van CO2 prestatieladder, zodat we aan iedereen kunnen laten zien dat wij onze verantwoording nemen.
We zijn in 2013 begonnen met meten. We willen in 2017 een forse reductie te hebben bereikt voor het brandstofverbruik van ons wagenpark en het energieverbruik van het kantoor.
Ook willen we meer gebruik maken van niet eindige energiebronnen.
In ons MVO jaarverslag zullen we rapporteren over de resultaten.
Alle documenten m.b.t. CO2 zijn te vinden onder downloads.

In 2015 is Energiebesparingsgroep Noord-Veluwe opgericht. Dit samenwerkingsverband van Faber Installatietechniek, Glason beglazing en Prins Bouw richt zich op verduurzaming van bestaande woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed. Voor dit samenwerkingsverband is een speciale site opgezet waar informatie gevonden kan worden over projecten van EBGNV, de Energiebesparingsgroep Noord-Veluwe.

De site kan gevonden worden op www.ebgnv.nl

 

 

 

 

 

 

       Disclaimer | Copyright 2011©          

 

  home | even voorstellen | contact | duurzaamheid | route | downloads
Prins Bouw Prins Project